Niet-Weten

Over niet-weten valt veel te zeggen. Ik heb er een boek over gemaakt.
Ik ben vooral gefascineerd door het zichtbaar maken van wat we niet weten.

Wanneer je dat doet maak je ruimte voor twijfel en ga je zien hoeveel je niet weet.

De methode die ik daarvoor heb ontwikkeld is de pu-methode (©).
De Pu-methode helpt personen bij persoonlijke ontwikkeling en helpt organisaties bij het in kaart brengen van processen en strategieën.

Bewust niet-weten is fascinerend en bewustzijnsveranderend.