Mirdanfilosofie

Ik heb waarheden gezocht en niks gevonden en kwam zoals vele anderen in een mentale leegte terecht
Woorden vielen daarin weg, ik kon mijn verstand niet goed gebruiken.

Om toch te kunnen denken en de kracht van mijn verstand te kunnen gebruiken heb ik als oplossing voor mezelf een platform gemaakt.

Het platform rust op 4 woorden die als pijlers het platform met alles erop kunnen dragen.
4 woorden die rekening houden met de leegte, geen absolute waarheid claimen, maar die stevig genoeg zijn om het platform te dragen.

De woorden dragen zichzelf, ze rusten nergens op. Ze houden elkaar vast. Ze vormen het platform waar bovenop andere woorden kunnen wortelen, die structuren kunnen bouwen.

Zo kun je tegelijkertijd mentaal aanwezig zijn in de (existentiële) leegte én in de dagelijkse wereld functioneren. De 4 woorden zijn een hulpmiddel om in de leegte te kunnen wonen en het dagelijks leven te kunnen leiden. Ze vormen een basis voor zelfkennis, ethiek, hoe te handelen.

Of jouw leegte dezelfde is als de mijne, dat weet ik niet. Of jij iets aan mijn platform hebt, weet ik ook niet. Je kan het als inspiratie gebruiken voor jouw eigen platform.
Persoonlijk denk ik dat er meer van dit platforms ontstaan. De leegte is iets wat we niet meer kunnen vermijden.

Ik zie een analogie met ruimtereizen. Ook in de ruimte is er geen bodem, geen grip, we zullen het zelf moeten doen.

We gaan in de leegte wonen.

Mijn 4-woorden platform heet de Mirdanfilosofie en het heeft een eigen site.

Een ultrakorte samenvatting:

Het eerste woord is: pu. Het betekent: alles wat ik nu niet weet of begrijp.
Het maakt de leegte deels zichtbaar en beter hanteerbaar.
Pu is een heel praktisch manier om niet-weten rationeel te gebruiken. Je kan er verschillende soorten niet-wetens mee categoriseren en indelen. Het wordt gebruikt in niet-weten sessies en in software.

Het tweede woord is: mu. Het betekent: alles wat ik nu ervaar.
Het is jouw hele wereld, vanuit jouw eigen ervaringsperspectief. Ik heb een mu, jij hebt een andere mu, elk wezen heeft zijn mu. Het maakt inzichtelijk hoe anders we zijn en hoe anders we communiceren.

Het derde woord is: osmo. Het betekent: alles dat mij doet ervaren.
Het is de wereld buiten mu. Het is hoe alles echt is. Alleen we komen daar nooit bij. Het enige dat wij kunnen is extra ervaringen toevoegen in mu. Osmo is voor eeuwig buiten ons bereik. Dat maakt onze wereld niet relatief. Hoe meer we onderzoeken, hoe meer we nadenken, hoe stabieler sommige onderdelen van mu worden. Hoe meer we er op kunnen vertrouwen. Totdat ze wijzigen.

Het vierde woord is: marzoek. Marzoek is dat wat ervaart. Het is dat deel van osmo dat ervoort zorgt dat je kan ervaren. Het is de kracht of het mechanisme dat ervaringen mogelijk maakt.

Marzoek draagt jouw ervaringswereld (je mu). Het veroorzaakt dat je kan ervaren en veroorzaakt je ervaringen. Hoe is deel van osmo, onkenbaar.

Uiteraard kun je er wel veel over leren, door zelfonderzoek en door wetenschap. Maar dat zijn dan weer extra ervaringen in mu, die hooguit het mysterie benaderen.
Marzoek is het wezen dat opdoemt uit de onkenbare osmo en dat jou en je wereld vormt.
Marzoek bepaalt dat we woorden kunnen vormen. En maakt dat in mijn geval dit 4-woordenplatform nut heeft. Of dat bij jou ook zo is?
Misschien heb jij wel behoefte aan een andere invulling van het platform, heb je andere woorden nodig.

Maar dit zijn de mijne. Ze zorgen voor een beetje stabiliteit in een woelige wereld.

Meer weten?
Pu wordt gebruikt in niet-weten sessies, in software, voor het flexibeler maken van organisaties.

Mu wordt toegepast in zingevingssessies en communicatietrainingen.

Alle 4 de woorden komen terug in de mirdanworkshops en lezingen.

In het Mirdancentrum kun je (al dan niet met behulp van deze 4-woorden) je eigen levensfilosofie ontdekken of uitdiepen.