Blog van hans

Twijfel delen is het nieuwe goud

 • Posted on: 17 June 2017
 • By: hans

Pu is het woord voor wat we niet begrijpen volgens de Mirdanfilosofie (blog 1).

Er is een grens tussen weten en niet-weten die we regelmatig tegenkomen (en meestal negeren, blog 2).
Een voorbeeld van zo'n grens: Computers worden gemaakt volgens simpele regels, terwijl wij leven in een wereld die vaak niet in de vakjes van de computer past (blog 3).

Twijfel delen is het nieuwe goud

De kloof tussen systeem en realiteit

 • Posted on: 17 June 2017
 • By: hans

Het gedrag van koeien is niet voorspelbaar. Dat las je al in mijn vorige blog "Koeien en niet-weten".

Wanneer dat gedrag leidt tot veranderingen in het ecosysteem, dan is dat ecosysteem ook niet voorspelbaar.
Dit was wat ik leerde in mijn stage.

Na mijn stage zag ik dat patroon vaker.

Het gedrag van individuele mensen is niet te voorspellen, laat staan wanneer heel veel mensen op elkaar reageren.
Dat levert een compleet onvoorspelbare samenleving op.

Diepe complexiteit

De kloof tussen systeem en realiteit

Cows and not-knowing

 • Posted on: 17 June 2017
 • By: hans

A young bull lived in a small herd in a nature reserve on the shores of a lake.

He felt strong, but was, like any young animal, at the bottom of the hierarchy.
One day he challenged a senior bull, it was a mistake, he was expelled from the herd.

The nature reserve was small, so he could not really leave, but returning to the herd was impossible too.
He took the gamble and swam into the lake, quite far away there was a small island. There he was safe from the herd.

Cows and not-knowing

Koeien en niet-weten

 • Posted on: 17 June 2017
 • By: hans

Een jonge stier leefde in een kleine kudde in een natuurgebied aan het water.

Hij voelde zich sterk, maar stond als elk jong dier aan de onderkant van de hierarchie.
Op een dag daagde hij een hoog geplaatste stier uit, een fout, hij werd uit de kudde verjaagd.

Het natuurgebied was klein, dus echt weg kon hij niet, maar terug naar de kudde ook niet.
Hij nam de gok en ging zwemmen, verderop was een klein eiland. Waar hij veilig was voor de kudde.

Koeien en niet-weten

What the hell is pu?

 • Posted on: 17 June 2017
 • By: hans

Pu is the first word of the mirdan philosophy.

It is the word for everything we do not know or understand.

Imagine you do not know the meaning of life, then that will be pu for you.
Or you do not know what you want to do this afternoon, also pu.

More examples of pu are:

What the hell is pu?

Wat is nou weer pu?

 • Posted on: 17 June 2017
 • By: hans

Pu is het eerste woord uit de mirdanfilosofie.

Het is het woord voor datgene dat we niet weten of begrijpen.

Stel je voor dat je niet weet wat de zin van je leven is, dan is dat voor jou pu.
Of je weet niet wat je vanmiddag wil gaan doen, ook pu.

Meer voorbeelden van pu zijn:

Wat is nou weer pu?

Nieuwe woorden voor een nieuw tijdperk

 • Posted on: 20 November 2016
 • By: hans

Brexit, Trump, Syrië, de opkomst van China, de passiviteit van de EU, de assertiviteit van Rusland en Turkije, robotisering, de verdwijnende middenklasse.

De veranderingen gaan zo snel dat we op het punt lijken te staan van een nieuw tijdperk. Hoe die er uit gaan zien weet niemand.

De vraag is: kunnen we het nog wel bijhouden? Zijn onze denkwijzen nog wel geschikt voor de komende tijd?

Er zijn al vele mensen geweest die verzuchten: ik weet het niet. En ze ervaren dan dat ruimte geeft.

Beyond Post-modernism

 • Posted on: 7 March 2015
 • By: hans

We now live in a post-modern world

It is as if we still live in the structures and truths of the old world, but no longer believe in it.

These old structures continue to collapse and we stand there and watch it happen. It makes us fearful, because there is nothing else yet, but we cannot or do not want to prevent this collapse.

We could make another attempt at repairing, check if it can even be repaired. Or we can do something else.

The time has come not only see the lack of relativity of these old truth but the time has come to say goodbye to them.

Pagina's